Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 304-МИ
Троян, 01.11.2015

ОТНОСНО: Получен сигнал от сдружение „ГИСДИ“.

Получен е сигнал с вх. № 208 / 01.11.2015 г. от Здравка П. Боровска, наблюдател от сдружение “ГИСДИ“. В сигнала се твърди, че при обиколки на избирателните секции наблюдатели на сдружението са установили, че в урните масово се вижда вота на избирателя, което според тях е предпоставка за контролиран вот.

Въпреки, че сигнала не съдържа конкретни данни за конкретни секции и наблюдатели, председателя и секретаря на ОИК-Троян извършиха проверка в секция №113400008, при което констатираха следното: 

Поради обстоятелството, че бюлетината за избор на кмет на община съдържа само имената на двама кандидати, при сгъването на същата веднъж по широчина, при пускането и в урната е възможно на някои от бюлетините да се види отбелязаното предпочитание.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Указва на секционните избирателни комисии след поставянето на втория печат и откъсване на номера на бюлетината, същата да се сгъне и по дължина, след което да се даде на избирателя за пускане в урната.

Решението да се доведе до знанието на всички СИК на територията на община Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 01.11.2015 в 16:45 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения