Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 306-МИ
Троян, 01.11.2015

ОТНОСНО: Получен сигнал от сдружение „ГИСДИ“.

Получен е сигнал с вх. № 210 / 01.11.2015 г. от Здравка П. Боровска, наблюдател от сдружение „ГИСДИ“. В същия се твърди, че в секция № 113400014 пликът с протокол – оригинал е разпечатан.

Така описаното не представлява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение подадения сигнал.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:55 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения