Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 308-МИ
Троян, 01.11.2015

ОТНОСНО: Получен жалба от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

Получена е жалба с вх. № 212 / 01.11.2015 г. от Кольо М. Кацаров – упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“. В същата се твърди, че на 01.11.2015г. във времето между 13:45 и 14:30 часа кандидата за кмет на община Троян на ПП „ГЕРБ“ – Димитър Шишков е влизал в помещенията на СИК с номера 113400009, 113400010 и 113400012, като считат, че това е нерегламентирана агитация в изборния ден и нарушение според Изборния кодекс.

ОИК-Троян извърши проверка в горепосочените СИК посредством разговор с председателите им, в който се оказа, че твърдението изложено в жалбата, отговаря на истината.

Съобразно разпоредбата на чл. 232, ал.1 от Изборния кодекс, по време на гласуването в изборното помещение могат да присъстват само застъпници и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Присъствието на кандидати в изборните помещения е регламентирано в чл.230, ал.2 и чл.272 от Изборния кодекс, а именно при откриване на изборния ден и при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването. Като така жалбата се явява основателна.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Указва на всички СИК да не допускат по време на гласуването в изборното помещение присъствието на кандидатите!

Решението да се доведе до знанието на всички СИК на територията на община Троян.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 01.11.2015 в 22:09 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения