Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 309-МИ
Троян, 01.11.2015

ОТНОСНО: Получена жалба от ПП „ГЕРБ“.

Получена е жалба с вх. № 214 / 01.11.2015 г. от Иван Миховски – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. В същата се твърди, че пред СИК с номер 113400051, застъпник на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ се е опитвал да контролира вота в разговори с желаещите да гласуват. Председателят на ОИК-Троян проведе разговор с председателя на секционната комисия - Санка Димитрова Минева – Минкова, която е предложена за такава от ПП „ГЕРБ“. Същата заяви, че не е установила описаните в жалбата действия от страна на застъпника на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“. Същата заяви, че изборите в секцията протичат при нормална обстановка.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Оставя жалбата, подадена от Иван Миховски – упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“, без уважение като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 02.11.2015 в 01:12 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения