09.12.2020

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 10.12.2020 г. от 17:00 часа.

04.11.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 07.11.2019 г. от 12:15 часа.

02.11.2019

Следващото заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 03.11.2019 г. от 07:00 часа.

02.11.2019

Образци на бюлетини за втори тур за избори на кметове на кметства

29.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 02.11.2019 г. от 15:30 часа.

26.10.2019

Съобщение

ОИК - Троян обявява следния телефон 0670/68077 за подаване на жалби и сигнали.

25.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 26.10.2019 г. от 12:00 часа.

23.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 25.10.2019 г. от 17:00 часа.

21.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 23.10.2019 г. от 17:00 часа.

17.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 21.10.2019 г. от 16:30 часа.

16.10.2019

Съобщение

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07,00 до 20,00 ч. в деня на произвеждане на изборите.

Заявки за извозване на гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението могат да бъдат подавани в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 68042 от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден. В изборния ден от 07,00 ч. до 19,30 ч.

 

ОБЩИНА ТРОЯН

14.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 17.10.2019 г. от 16:30 часа.

10.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 14.10.2019 г. от 17:00 часа.

07.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 10.10.2019 г. от 17:00 часа.

07.10.2019

Одобрени образци на бюлетини

07.10.2019

График за провеждане на обучение на СИК

ОИК Троян обявява график за провеждане на обучение на секционните избирателни комисии, както следва:

 • На 15.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400001 до №113400012 включително.
 • На 16.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400013 до №113400023 включително.
 • На 17.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400024 до №113400045 включително.
 • На 18.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400046 до №113400065 включително.
 • На 21.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400066 до №113400079 включително.
03.10.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 07.10.2019 г. от 17:00 часа.

03.10.2019

Съобщение

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в ОИК Троян може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК ([email protected]), но е валидно само след подаване на заявление и всички изискуеми документи от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките. 
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от тук

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от тук

30.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 03.10.2019 г. от 17:00 часа.

24.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 25.09.2019 г. от 17:00 часа.

23.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 24.09.2019 г. от 17:00 часа.

19.09.2019

Указания за общинските избирателни комисии при обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕЕН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи е лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК №............ , с адрес.................... е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
  ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 2. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 3. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 7. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
19.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 23.09.2019 г. от 17:00 часа.

16.09.2019

Начало на прием на заявления за регистриране на кандидатски листи

На 17 септември 2019 г. ОИК Троян започва да приема от регистрираните партии, коалиции и местни коалиции заявления за регистриране на кандидатски листи за общински съветници, кмет на Община Троян, кметове на кметства с. Бели Осъм, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Дебнево, с. Калейца, с. Орешак, с. Черни Осъм и с. Шипково в Община Троян за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Приемането на заявления ще се извършва всеки календарен ден от 09,00 до 17,00 часа в сградата на Община Троян, трети етаж, зала на ОИК Троян.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на кандидатски листи в ОИК Троян е до 17,00 часа на 24.09.2019 г.

16.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 19.09.2019 г. от 17:00 часа.

15.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 16.09.2019 г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ / 02.10.2019 г. на ЦИК съглсно т.18.1 от решението, в предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат.

Изискването за представяне на предложението на технически носител в EXCEL формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Приложение:

Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител

13.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 15.09.2019 г. от 17:00 часа.

12.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 13.09.2019 г. от 17:00 часа.

10.09.2019

ОИК Троян започва да приема заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите

На 11 септември 2019 г. ОИК Троян започва да приема заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Приемането на заявления ще се извършва всеки календарен ден от 09,00 до 17,00 часа в сградата на Община Троян, трети етаж, зала на ОИК Троян.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК Троян на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети е до 17,00 часа на 16.09.2019 г.

Регистрацията на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети ще се извършва  в съответствие с Решение № 936 – МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г.

10.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 11.09.2019 г. от 17:00 часа.

04.09.2019

Следващо заседание на ОИК Троян

Следващото заседание на ОИК Троян ще се проведе на 10.09.2019 г. от 17:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 258-МИ / 04.04.2022

  относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 257-МИ / 04.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

 • № 222-МИ / 10.12.2020

  относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения