Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 258-МИ
Троян, 04.04.2022

ОТНОСНО: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

ОИК Троян е прекратила предсрочно пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

 

Съгласно разпоредбата на чл.458 ал.1 от Изборния кодекс – когато пълномощията на общински съветник са  предсрочно прекратени, общинската избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат.

 

Следващия в листата на КП „БСП за България“ кандидат е Христина Петрова, ЕГН ***.

 

Предвид изложеното и на основание чл.458 ал.1 от Изборния кодекс във вр.чл.30 ал.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинската избирателна комисия гр. Троян:

 

    Р Е Ш И :

Обявява за общински съветник следващия в листата на КП „БСП за България“ кандидат - Христина Петрова, ЕГН ***.

 

Да се издаде удостоверение на обявения за избран общински съветник.

 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 05.04.2022 в 16:26 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения