Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 257-МИ
Троян, 04.04.2022

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

Постъпило е писмо вх.№231/30.03.2022 год. от Общински съвет гр. Троян, ведно с препис – извлечение от акт за смърт на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“.

 

Предвид изложеното и на основание чл.30 ал.4 т.13 от Закон за местното самоуправление и местната администрация , Общинската избирателна комисия гр. Троян:

 

Р Е Ш И :

    

Прекратява предсрочно пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

 

Анулира издаденото му Удостоверение №44/10.02.2020 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 05.04.2022 в 16:23 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения