Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 284-МИ
Троян, 30.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „ГЕРБ“.

Постъпило е заявление с вх. № 5-З/30.10.2015г. от Иван Н. Миховски – пълномощник на представляващия партията „ГЕРБ“ Бойко М. Борисов, за регистриране на застъпници по приложен списък.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 от Изборния кодекс, ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 7 /седем/ застъпници на ПП „ГЕРБ“, както следва:

 

1.

Анелия Георгиева Паймакова

**********

2.

Симеон Росенов Петков

**********

3.

Събка Пенкова Ганкова

**********

4.

Радослав Иванов Радоев

**********

5.

Цанко Иванов Маринов

**********

6.

Снежана Валериева Къдрекова

**********

7.

Ренета Кинова Иванова

**********

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 30.10.2015 в 16:15 часа

Свързани решения:

297-МИ/31.10.2015

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения