Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 297-МИ
Троян, 31.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на застъпник на ПП „ГЕРБ“.

С Решение № 284/30.10.2015г. ОИК-Троян е приела и публикувала в публичния регистър застъпници на ПП “ГЕРБ“ по приложен списък. След извършена справка се установи, че Ренета Кинова Иванова с ЕГН ********** е регистрирана като представител на ПП „НФСБ“.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Заличава като застъпник на ПП „ГЕРБ“ следните лица:

  • Ренета Кинова Иванова с ЕГН **********.

 

Заличаването да се отрази в публичния регистър на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в сайта на ОИК-Троян. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 31.10.2015 в 15:40 часа

Свързани решения:

284-МИ/30.10.2015

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения