Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 104-МИ
Троян, 07.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудник към ОИК Троян

На основание чл.87 ал.1 т.1, във връзка с чл.78 от Изборния кодекс и решение №616-МИ/15.08.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия гр.Троян

 

Р Е Ш И :    

Определя като втори технически сътрудник към ОИК Троян Анна Красимирова Белперчинова с ЕГН *** с функции - водене на входяща и изходяща кореспонденция, писане на протоколи и техническо осигуряване на дейността на комисията със срок на изпълнение - до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.

Заверено копие от решението да се изпрати на кмета на Община Троян за сключване на граждански договор с лицето.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 07.10.2019 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения