Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 125-МИ
Троян, 10.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Троян, които заедно с представители на общинската администрация да предадат бюлетините и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии на 26.10.2019 г.

На основание чл.87 ал.1 т. 9 и т. 20 от Изборния кодекс и Заповед №1280/09.10.2019 г. на ВР.И.Д. Кмета на Община Троян, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Определя следните членове на ОИК Троян, които съвместно с представители на общинска администрация при Община Троян, да предадат на секционните избирателни комисии бюлетините, изборните книжа и материали на 26.10.2019 г. по направления, както следва:

 

І . ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Балабанско – с. Терзийско – с. Шипково – с. Горно Трапе – с. Бели Осъм – с. Чифлик – с. Балканец – гр. Троян: Мая Минкова Генкова, която да се яви в 13,30 часа в Община Троян.

ІІ.  ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Белиш - с. Калейца – с. Ломец – с. Дълбок Дол – с. Борима – с. Старо село – с. Голяма Желязна –  Троян: Дария Цочева Стоименова, която да се яви в 14,00 часа в Община Троян.

ІІІ. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево – с. Гумощник – с. Патрешко – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян: Севил Юсеинова Кабакчиева-Толева, която да се яви в 16030 часа в Община Троян.

IV. Предаването на материали на СИК в сградата на общинска администрация Троян да се осъществи в присъствието на Павлина Минкова Комитова и Елка Иванова Ангелова, които да се явят в 16,45 часа в сградата на Общинска администрация.

Определените представители на ОИК Троян да подпишат всички протоколи по предаване на бюлетини, изборни книжа и материали.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 10.10.2019 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения