Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 137-МИ
Троян, 21.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници

На основание чл.87 ал.1 т. 18, във връзка с чл. 118 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Регистрира като застъпници на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ следните лица:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН/ЛН на застъпника
63

1

Калинка Делчева Бамбева

 

2

Борянка Димитрова Николова

 

3

Тодорка Панова Колева

 

4

Иван Минков Шамов

 

5

Мариела Димитрова Генкова

 

6

Нели Минкова Дянкова

 

7

Маринела Петрова Лалева

 

8

Станимир Станчев Цочев

 

9

Иванка Христова Костова

 

10

Димитър Георгиев Димитров

 

11

Димитринка Славова Стефанова

 

12

Румен Минков Тодоров

 

13

Веска Цветкова Иванова

 

14

Митко Георгиев Кавръков

 

15

Йовка Цочева Пейникова

 

16

Росица Иванова Марковска

 

17

Цветомира Иванова Спасовска

 

18

Живка Цонкова Андронова

 

19

Боряна Дочева Колева

 

20

Елена Минкова Краевска

 

21

Светла Васкова Григорова

 

22

Пена Генчева Илиева

 

23

Виолета Цанкова Дудева

 

24

Мартин Мичев Марков

 

25

Райна Стоянова Шамова

 

26

Пенчо Калев Адърски

 

27

Васил Христов Василев

 

28

Славка Спасова Ковачева

 

29

Пенка Колева Чернокожева – Райковска

 

30

Цеца Иванова Митева

 

31

Петран Иванов Богдански

 

32

Минко Найденов Колчев

 

33

Ивалина Маринова Цералска

 

34

Мария Димитрова Лучева

 

35

Николай Тодоров Георгиев

 

36

Диана Христова Димитрова

 

37

Севдана Бочева Николова

 

38

Стела Руменова Колева

 

39

Георги Пенчев Миковски

 

40

Александър Владимиров Маринов

 

41

Йовка Петкова Илиева

 

42

Таня Петкова Найденова

 

43

Минко Дочев Стойков

 

44

Петя Иванова Николова

 

45

Георги Пенков Пиперски

 

46

Васил Минков Чакърски

 

47

Мария Стефанова Манова

 

48

Добринка Минчева Пеловска

 

49

Васил Иванов Георгиев

 

50

Николинка Стефанова Стайкова

 

51

Дочо Христов Желязков

 

52

Стою Минков Генешки

 

53

Мариета Венциева Грънчарова

 

54

Любен Иванов Веселинов

 

55

Иван Петров Салийски

 

56

Гинка Дичева Василева

 

57

Пенка Стоянова Михова

 

58

Стефка Петкова Андреева

 

59

Светлин Николаев Василев

 

60

Спас Кинов Акимов

 

61

Генка Минкова Ампирска

 

62

Мария Ангелова Веселинова

 

63

Пламен Христов Михов

 

 

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения