Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 147-МИ
Троян, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници

На основание чл.87 ал.1 т. 18, във връзка с чл. 118 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Регистрира като застъпници на ПП „Движение за права и свободи“ следните лица:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН/ЛН на застъпника
62

1

Нергин Асанов Терзов

 

2

Асан Алиев Мечев

 

3

Мая Генчева Моева

 

4

Алил Хасанов Коджахасанов

 

5

Габриела Владимирова Маринова

 

6

Реджеп Джамалов Кисьов

 

7

Мелегбер Ахмед Караали

 

8

Мария Пламенова Дрилска

 

9

Ахмед Хасан Караали

 

10

Юлхан Мехмедов Хаджов

 

11

Светла Петкова Янковска

 

12

Радка Рачева Матева

 

13

Кериме Руфадова Салимова

 

14

Деница Мариянова Кънчева

 

15

Румен Асенов Киров

 

16

Кайметка Азисова Скендерова

 

17

Фанка Миткова Димитрова

 

18

Зенула Скендеров Идризов

 

19

Сали Азисов Салиев

 

20

Анета Мирославова Филипова

 

21

Таня Милкова Гечева

 

22

Ахмед Шукриев Куртов

 

23

Елеонора Стефанова Димитрова

 

24

Ерхан Асанов Чакъров

 

25

Севие Салиева Кисьова

 

26

Абибе Ариф Ариф

 

27

Юсеин Мустафов Кушев

 

28

Цветан Генев Райнов

 

29

Веселин Колев Пеневски

 

30

Айгюн Асанов Толев

 

31

Даринка Пенчева Панчева

 

32

Жоро Атанасов Пенчев

 

33

Иванка Христова Вачева

 

34

Ценка Николова Нанкова

 

35

Орлин Александров Велишов

 

36

Златка Любкова Петкова

 

37

Валери Вълчев Вълчев

 

38

Миглена Емилова Асенова

 

39

Мартин Илиянов Илиев

 

40

Мериян Мехмедова Велибашева

 

41

Мартин Стефанов Маринов

 

42

Денис Мехмедов Афъзов

 

43

Смаил Мустафов Асанов

 

44

Емине Алиева Юнузова

 

45

Иванка Иванова Кънкова

 

46

Адрие Асанова Ковачева

 

47

Атидже Ахмедова Яева

 

48

Мирослав Асенов Асенов

 

49

Атидже Абурманова Велиева

 

50

Цветан Величков Георгиев

 

51

Ердал Али Махмуд

 

52

Айсел Ибраим Ахмед

 

53

Пена Краева Бонева

 

54

Нено Дудев Нешков

 

55

Анета Демирова Юсеинова

 

56

Росен Руменов Джамбазов

 

57

Катя Александрова Мителска

 

58

Ивелина Атанасова Иванова

 

59

Неджибе Самиева Ибрямова

 

60

Иван Стоянов Кацарски

 

61

Емилия Методиева Борисова

 

62

Сали Билялов Кяшифов

 

 

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 23.10.2019 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения