Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 222-МИ
Троян, 10.12.2020

ОТНОСНО: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

ОИК Троян е прекратила предсрочно пълномощията на Марин Колев Радевски , ЕГН ********** – общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ и е заличила от листата на ПП „ГЕРБ“ следващия кандидат за общински съветник - Мирела Маринова Багарова, ЕГН **********.

Съгласно разпоредбата на чл.458 ал.1 от Изборния кодекс – ко-  гато пълномощията на общински съветник са  предсрочно прекратени, общинската избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат.

Следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат е Владислав Димитров Шишков, ЕГН **********.

Предвид изложеното и на основание чл.458 ал.1 от Изборния кодекс във вр.чл.30 ал.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинската избирателна комисия гр. Троян:

 

    Р Е Ш И :

     Обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ – Владислав Димитров Шишков, ЕГН **********.

 

     Да се издаде удостоверение на обявения за избран общински съветник.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр.Ловеч в седемдневен срок от обявяването му.

ПРЕПИС

 

Настоящото решение е обявено на 10.12.2020 година в 18:30 часа.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 10.12.2020 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения