Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 157-МИ
Троян, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на МК „ГЛАС НАРОДЕН“

На основание чл.87 ал.1 т. 18, във връзка с чл. 118 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Регистрира като застъпници на МК „ГЛАС НАРОДЕН“ следните лица:

 

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

1

Пенка Станева Драголова

 

2

Владислав Стелиянов Драголов

 

3

Лиляна Петрова Йолевска 

 

4

Марияна Стоянова Янчева – Пеевска

 

 

 

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения