Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 159-МИ
Троян, 25.10.2019

ОТНОСНО: Привличане на сътрудник за подпомагане на ОИК Троян при предаване на книжа и материали на СИК/ПСИК в изборния ден, приемане на протоколи от СИК/ПСИК.

На основание чл.87 ал.1 т. 1 от Изборния кодекс и т. 6 от Решение №616-МИ/15.08.2019 г., Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Привлича като сътрудник с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв. за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от ОИК на СИК/ПСИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК/ПСИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК/ПСИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК към ОИК – Иванка Маринова Иванова с ЕГН ***.

Заверен препис от решението да се изпрати на ВР. И.Д. Кмета на Община Троян за сключване на договор, съобразно цитираното решение на ЦИК.

            

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения