Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 170-МИ
Троян, 27.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Троян, които да предадат на общинска администрация книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК

На основание чл.87 ал.1  т. 33 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Определя следните членове на ОИК Троян:

 • Дария Стоименова – Член на ОИК Троян;
 • Мая Генкова – Член на ОИК Троян

със задача в седемдневен срок от обявяване на резултатите от изборите  да предадат на общинска администрация всички книжа и материали, с изключение на тези, предназначени за Централната избирателна комисия.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 27.10.2019 в 11:45 часа

Календар

Решения

 • № 258-МИ / 04.04.2022

  относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 257-МИ / 04.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

 • № 222-МИ / 10.12.2020

  относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения