Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 177-МИ
Троян, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избиране на общински съветници

Брой мандати за общински съветници

 

Двадесет и девет                                                     29

с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 11.50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е триста осемдесет и пет  385 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА.

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                             Двадесет и девет                                            29

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Кандидатите Донка Иванова Михайлова и Стела Иванова Чолакова отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове.

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

34.

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

  ДВА                                                2

43.

ПП „ГЕРБ“

  ДЕСЕТ                                           10

55.

„Движение за права и свободи – ДПС“

  ТРИ                                                 3

56.

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

  ДЕСЕТ                                           10

67.

Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН“

  ЧЕТИРИ                                          4

 

V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

№ на спис ъка

Брой предпо читания

4

ПП АТАКА

1

Мариета Василева Иванова

А

116

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1

Даниел Кънчев Сираков

А

248

2

Калина Иванова Калинска

А

87

3

Тихомир Йорданов Лилов

А

63

4

Боян Тончев Владовски

Б

35

5

Бойко Велиславов Пъдарски

Б

33

6

Петко Минчев Минков

Б

9

7

Иван Петков Спахийски

Б

6

8

Мартин Даниел Сираков

Б

37

9

Красимира Кинова Дамянова

Б

16

10

Тодор Иванов Иванов

Б

27

11

Ерик Николаев Маринов

Б

25

12

Ценка Василева Цонкова

Б

43

13

Мария Антонова Сомлева

Б

21

14

Цветелина Стилианова Баръмова

Б

27

 

 

15

Христо Ангелов Попов

Б

11

16

Цветан Христов Вълчевски

Б

7

17

Марияна Димитрова Генковска

Б

3

18

Тодор Ангелов Дулевски

Б

18

19

Веска Найденова Мешева

Б

3

20

Диана Ангелова Владова

Б

4

21

Диана Пенчева Минкова

Б

4

22

Минко Цочев Младенов

Б

46

23

Марио Весков Михайлов

Б

0

24

Пенчо Василев Кънев

Б

4

25

Йоанна Ненкова Пашева

Б

7

26

Валентина Велинова Дундева

Б

1

27

Йонка Дулева Христова

Б

3

28

Таня Минкова Острева

Б

4

29

Борислав Маринов Стоев

Б

5

35

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1

Венелин Никифоров Йорданов

А

244

2

Радой Стойчев Радоев

Б

3

3

Илия Христов Ганчев

Б

4

4

Ангел Станиславов Станев

Б

8

5

Владимир Лалев Иванов

Б

4

6

Юли Иванов Лаков

Б

6

43

ПП ГЕРБ

1

Петко Митков Пенков

А

1291

2

Марин Колев Радевски

Б

181

3

Радослав Анастасов Чолаков

Б

156

4

Бонка Минкова Миховска

Б

59

5

Емилиан Пламенов Евтимов

Б

67

6

Ценка Пенчева Петрова

Б

73

7

Иванка Цветкова Църова

Б

40

8

Цветомила Василева Дудевска-Вачевска

Б

116

9

Минко Цочев Акимов

Б

89

10

Бисер Стелиянов Методиев

Б

5

11

Лалю Минков Драголов

Б

64

12

Красимир Драгнев Батолов

Б

89

13

Недка Димова Топалова

Б

142

14

Мирела Маринова Багарова-Димова

Б

186

15

Владислав Димитров Шишков

Б

107

16

Радка Станкова Бончевска-Атанасова

Б

43

17

Пламена Руменова Миндевска

Б

65

18

Петко Моев Петков

Б

69

19

Петрана Василева Чакърова

Б

32

20

Ирина Николаева Антонова

Б

32

21

Ралица Василева Бенчева-Вълевска

Б

21

22

Николина Георгиева Ковачева

Б

40

23

Боян Григоров Генковски

Б

165

24

Минко Василев Топалски

Б

29

25

Витлием Крумов Илиев

Б

10

26

Трифон Дачев Трифонов

Б

94

27

Петър Георгиев Лалев

Б

221

28

Милка Съева Иванова

Б

56

29

Станимир Цветанов Шошков

Б

130

51

ВОЛЯ

1

Цветослав Петров Цанков

А

125

2

Силвия Христова Костадинова

А

27

3

Вяра Иванова Донова

А

18

 

 

4

Найден Калев Марешки

Б

1

5

Цветомира Тодорова Баровска

Б

5

6

Валери Минчев Баровски

Б

1

7

Васко Христов Наков

Б

3

8

Любослава Антонова Новакова

Б

2

9

Радослав Мирославов Колев

Б

3

10

Весела Ангелова Цонева

Б

0

11

Спас Маринов Димитров

Б

1

52

ПП ДОСТ

1

Никола Йорданов Тодоров

А

47

55

Движение за права и свободи – ДПС

1

Младен Петков Мондешки

А

322

2

Тони Драгомиров Панов

А

212

3

Мустафа Юсеинов Толев

А

112

4

Айнур Рамаданова Кехайова

А

110

5

Сабие Мехмедова Делиахмедова

Б

5

6

Нуршен Асан Чакърова

Б

7

7

Станислав Асенов Лифтов

Б

19

8

Росен Ангелов Кулев

Б

0

9

Олчай Хюсеинов Дурмушев

Б

21

10

Венета Манева Фехим

Б

12

11

Виктория Колева Панамска

Б

5

12

Ассе Ахмедова Асанова

Б

7

13

Мустафа Мерсинов Велиев

Б

7

14

Февзие Байрямова Кехайова

Б

7

15

Сезгин Мехмедова Кокорова-Байрактарова

Б

7

16

Мехмед Алиев Юсеинов

Б

8

17

Орхан Алибрямов Амзов

Б

13

18

Исай Младенов Милев

Б

7

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Росен Любенов Веселинов

Б

103

2

Владимир Вачев Хаджийски

Б

83

3

Младен Павлев Богдански

Б

114

4

Васил Тошев Гадевски

Б

85

5

Петьо Милков Маринов

Б

157

6

Елена Йорданова Ройнева

Б

65

7

Розалина Симеонова Русенова

Б

65

8

Нели Минкова Стоянова

Б

128

9

Ангел Петков Ангелов

Б

36

10

Владислав Петков Кардашимов

Б

70

11

Камен Найденов Спасовски

Б

62

12

Петко Маринов Петков

Б

73

13

Васил Цочев Радойчевски

Б

176

14

Христина Григорова Петрова

Б

77

15

Симеон Стефков Винчев

Б

32

16

Любомир Георгиев Дренски

Б

63

17

Цветелин Стефанов Райковски

Б

40

18

Ивайло Петров Стефанов

Б

20

19

Петя Тодорова Станчевска

Б

63

20

Цветомир Василев Цветков

Б

109

21

Марин Янков Атанасов

Б

46

22

Цанислав Дилянов Мончев

Б

12

23

Николай Найденов Малчев

Б

18

24

Марин Петков Минков

Б

81

25

Стела Иванова Чолакова

Б

18

26

Христиана Станимирова Димитрова

Б

19

 

 

27

Николай Цветославов Миховски

Б

27

28

Станислав Симеонов Съев

Б

54

59

РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ

1

Илиян Иванов Пеевски

А

123

2

Борян Недялков Бочев

А

110

3

Камен Найденов Хасъмски

Б

9

4

Милко Стефанов Дачев

Б

4

5

Илия Петков Илийков

Б

2

6

Христо Христов Стефанов

Б

4

7

Милко Трифонов Минков

Б

1

67

Местна коалиция „Глас Народен“

1

Николай Василев Тодоров

А

298

2

Ангел Мичев Балев

А

160

3

Мариян Стойков Данчев

А

148

4

Михаела Цветанова Димовска

А

121

5

Свилен Цонев Андреев

Б

58

6

Димитър Илиев Пиронков

Б

89

7

Анна Василева Тодорова

Б

33

8

Илиян Кирилов Илиев

Б

48

9

Мариета Цвяткова Жекова

Б

53

10

Тодор Минков Радевски

Б

54

11

Галин Василев Василев

Б

28

12

Станислав Емилов Николов

Б

95

13

Ивелин Севдалинов Николов

Б

29

14

Никол Пламенова Михова

Б

22

15

Ангел Минков Таслаков

Б

57

16

Ани Миткова Гърбовска

Б

71

17

Ивелин Иванов Иванов

Б

15

18

Ивайло Николаев Кънчев

Б

11

19

Павел Стефанов Павлов

Б

29

20

Христина Маринова Банева-Генч

Б

15

21

Тихомир Генчев Тотолаков

Б

11

22

Тончо Кинов Попски

Б

12

23

Стоян Радомиров Стафунски

Б

9

24

Минко Вълев Църовски

Б

7

25

Кольо Данаилов Колев

Б

14

26

Васил Милчев Матин

Б

5

27

Кирил Иванов Захариев

Б

7

28

Красимир Бочев Додев

Б

7

29

Мартин Илиев Илиев

Б

12


 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

1

Ангел Мичев Балев

Местна коалиция „Глас Народен“

 

2

Ангел Петков Ангелов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

3

Бисер Стелиянов Методиев

ПП ГЕРБ

 

4

Бонка Минкова Миховска

ПП ГЕРБ

 

5

Васил Тошев Гадевски

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

6

Владимир Вачев Хаджийски

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

7

Владислав Петков Кардашимов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

8

Даниел Кънчев Сираков

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

9

Eлена Йорданова Ройнева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

10

Емилиан Пламенов Евтимов

ПП ГЕРБ

 

11

Иванка Цветкова Църова

ПП ГЕРБ

 

12

Калина Иванова Калинска

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

13

Марин Колев Радевски

ПП ГЕРБ

 

14

Мариян Стойков Данчев

Местна коалиция „Глас Народен“

 

15

Минко Цочев Акимов

ПП ГЕРБ

 

16

Михаела Цветанова Димовска

Местна коалиция „Глас Народен“

 

17

Младен Павлев Богдански

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

18

Младен Петков Мондешки

Движение за права и свободи – ДПС

 

19

Мустафа Юсеинов Толев

Движение за права и свободи – ДПС

 

20

Нели Минкова Стоянова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

21

Николай Василев Тодоров

Местна коалиция „Глас Народен“

 

22

Петко Митков Пенков

ПП ГЕРБ

 

23

Петьо Милков Маринов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

24

Радослав Анастасов Чолаков

ПП ГЕРБ

 

25

Розалина Симеонова Русенова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

26

Росен Любенов Веселинов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

27

Тони Драгомиров Панов

Движение за права и свободи – ДПС

 

28

Цветомила Василева Дудевска-Вачевска

ПП ГЕРБ

 

29

Ценка Пенчева Петрова

ПП ГЕРБ

 

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

НЯМА

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.


 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 28.10.2019 в 13:29 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения