Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 178-МИ
Троян, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избиране на кмет на община Троян

Днес, 28.10.2019  г., в 11.00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Троян, област Ловеч, на първи тур

 

Донка Иванова Михайлова

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН *** , издигнат от  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,

 

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

получил 7704 действителни гласове.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 28.10.2019 в 13:36 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения