Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 180-МИ
Троян, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избиране на кмет на кметство с. Шипково

Днес, 28.10.2019 г., в 11.20 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община/район/кметство………………………, област ………………………………….., на първи/втори тур

.......................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН.........................................., издигнат от …………………………………………………. .....................................................................................................................................................,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил ................... действителни гласове.

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 

1. НАТАЛИЯ ПАВЛИНОВА КЕРЕМБОВА,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ПП „ГЕРБ“,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

 2. ДИМЧО МАРИНОВ ЛУЧЕВ,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

3..................................................................................................................................................., (собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ..................................................................................................................................

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

...................................................................Няма...........................................................................................................................................................................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 28.10.2019 в 13:42 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения