Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Троян, 28.10.2019

ОТНОСНО: Приемане на решения за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства

На основание чл.87 ал.1 т. 26, във връзка с чл. 452 ал. 2 и чл. 453 ал. 5 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции с Решение №177/28.10.2019 г. на ОИК Троян, което е неразделна част от настоящото решение;

    

 1. Обявява за избран за кмет на община Троян Донка Иванова Михайлова с Решение №178/28.10.2019 г. на ОИК Троян, което е неразделна част от настоящото решение;

 

 1. Обявява за избран за кмет на кметство с. Дебнево, община Троян Галя Христова Керезова с Решение №184/28.10.2019 г. на ОИК Троян, което е неразделна част от настоящото решение;

 

 1. Обявява за избран за кмет на кметство с. Калейца, община Троян Стела Иванова Чолакова с Решение №185/28.10.2019 г. на ОИК Троян, което е неразделна част от настоящото решение;

 

 1. Обявява за избран за кмет на кметство с. Голяма Желязна, община Троян Виолета Цветанова Стоянова с Решение №186/28.10.2019г. на ОИК Троян, което е неразделна част от настоящото решение;

 

 1. Обявява за избран за кмет на кметство с. Бели Осъм, община Троян Милка Минкова Пенчева с Решение №187/28.10.2019г. на ОИК Троян, което е неразделна част от настоящото решение.

 

Всички решения да се обявят незабавно на таблото на ОИК Троян. На избраните кандидати да се издадат удостоверения.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2019 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 258-МИ / 04.04.2022

  относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 257-МИ / 04.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

 • № 222-МИ / 10.12.2020

  относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения