Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 191-МИ
Троян, 29.10.2019

ОТНОСНО: Организиране на предаване и приемане, транспортиране, доставка и съхранение на отпечатаните хартиени бюлетини за втори тур за избор на кметове на кметства в община Троян на 03.11.2019 г.

На основание чл. 87 ал. 1 т. 9 и т. 20 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Упълномощава Дария Цочева Стоименова с ЕГН *** и Милка Пенкова Трифонова с ЕГН *** със следните права:

 1. Да получат, съвместно с упълномощени представители на Областен управител Ловеч, от определена от БНБ печатница бюлетините за гласуване в изборите за втори тур за избор на кметове на кметства в община Троян на 03.11.2019 г.;
 2. Да подпишат приемо-предавателния протокол за получаване на хартиените бюлетини от съответната печатница;
 3. Съвместно с представителите на Областен управител Ловеч да извършат контрол по транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини, както и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областен център Ловеч.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 258-МИ / 04.04.2022

  относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 257-МИ / 04.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

 • № 222-МИ / 10.12.2020

  относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения