Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 194-МИ
Троян, 29.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК Троян, които заедно с представители на общинската администрация, да предадат бюлетините и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии на 02.11.2019 г.

На основание чл.87 ал.1 т. 9 от Изборния кодекс и решение №993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия гр. Троян

 

    Р Е Ш И :    

Определя следните членове на ОИК Троян, които съвместно с представители на общинска администрация при Община Троян, да предадат на секционните избирателни комисии бюлетините, изборните книжа и материали на 02.11.2019 г. по направления, както следва:

 

І. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с.  Шипково – с. Борима: Мая Минкова Генкова.

ІІ.  ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Врабево - с. Орешак – с. Черни Осъм: Дария Цочева Стоименова.

III. Предаване на материали на ПСИК в сградата на общинска администрация Троян да се осъществи в присъствието на Елка Иванова Ангелова.

Определените представители на ОИК Троян да подпишат всички протоколи по предаване на бюлетини, изборни книжа и материали.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2019 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения