Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 209-МИ
Троян, 03.11.2019

ОТНОСНО: Избиране на кмет на кметство с. Орешак

Днес, 03.11.2019 г., в 23.30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство с. Орешак, община Троян, област Ловеч, на втори тур

                                                   МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВСКА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ***, издигнат от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

получил 597 действителни гласове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч в седем дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:20 часа

Календар

Решения

  • № 258-МИ / 04.04.2022

    относно: Обявяване за съветник следващия кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

  • № 257-МИ / 04.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Васил Радойчевски, ЕГН *** – общински съветник от КП „БСП за България“ поради смърт.

  • № 222-МИ / 10.12.2020

    относно: Обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат.

всички решения